NAKOLE  
 
     
             
  M E N U   Z A B E Z P E Č E N Í   K O L   A   V Ě C Í        
                   
    HLAVNÍ  STRÁNKA     Statistiká říká, že každý rok je v ČR ukradeno 20.000 kol. A to jde pouze o nahlášené krádeže. Prakticky téměř žádné z nich se už nedohledá. Slyšel jsem i o případu, kdy si jedna paní opřela kolo, stála vedle něj a dívala se do výkladu. Byla upozorněna, že na jejím kole právě někdo odjíždí ... Krádeže tedy rozhodně nelze podceňovat a je třeba dělat vše, aby se člověk nestal součástí této neradostné statistiky.          
        ZABEZPEČENÍ  KOL  A  VĚCÍ        
 
   
                   
                   
                 
  Můj syn Kryštof
zabezpečuje kola pečlivě
             
               
 
 
      Pokud se tedy někde zastavíme na jídlo, využíváme vždy zahrádky, které má v létě většina restaurací. Sedíme tak, abychom na kola viděli, jinak by nám nechutnalo. Jestliže nám v restauraci neumožní umístit kola tak, jak nám vyhovuje, tak restauraci opustíme.

Existují různé zámky na kola, je však třeba vědět, že jednoduchá lanka, nejsou dnes prakticky žádnou překážkou. Lze koupit i zámek na kolo s alarmem. O zvýšení bezpečnosti při jeho použití mám však osobně značné pochybnosti, neboť v podstatě stačí do něj praštit či do něj něco nastříkat a je tím alarm vyřazen. Bezpečnost zámku se udává číselně a čím je číslo vyšší, tím je zámek bezpečnější. Známý výrobce zámků na kola je např. firma ABUS. Pokud jdeme od kola, mají větší skupiny cyklistů výhodu v tom, že jeden u věcí zůstane. Jestliže není, kdo by u nich byl, požádáme pracovníka objektu, který chceme navštívit, zda smíme kola umístit tak, aby na ně viděl. Vždy nám bylo vyhověno. I tak kola samozřejmě zamkneme.
         
             
 
   
                   
                   
                 
                 
                   
                   
 
 
         
   
                 
                 
                 
                 
                 
                   
             
   
          Kola je možno nechat zaevidovat u Městské policie. Je to služba zdarma. Nemyslím si, že by to nějak příliš pomohlo, ale přec jen to nějakým způsobem pojí majitele s jeho kolem, kde je výrobní číslo vyraženo na rámu. Kdyby tedy majitelé bazarů porovnávali zboží, které berou do komise, s databází nahlášených krádeží, znemožňovalo by to ukradené kolo v bazaru prodat. Bazary však bohužel takto zatím nefungují a proto také mají otevřeno i v nočních hodinách, kdy za evidentně ukradenou věc hotově vyplatí zlomek její skutečné hodnoty.