NAKOLE  
 
     
             
  M E N U   P Ř E P R A V A   K O L        
          Předpisy, týkající se přepravy kol v dopravních prostředcích, se neustále mění. Aktuální informace si čitatel musí najít sám. Několik odkazů, platných v době tvorby stránky, zde uvádím.   t
 
   
    HLAVNÍ  STRÁNKA          
        PŘEPRAVA  KOL          
               
             
      Přeprava kol vlakem bývá pro nás obvykle stresující záležitostí. Je to způsobeno jak nutností kola odstrojovat, kdy pak máme kromě kol fůru krámů, ale i poměrně krátkým časem, který na to máme. Proto se snažíme využívat konečných stanic, kde nejsme pod časovým tlakem. Stalo se nám (a nejen nám), že kolo bylo při manipulaci ve vlaku poškozeno. České dráhy se od zodpovědnosti za poškození prakticky distancují. Výhodné je použití nízkopodlažních vozů, kdy můžeme u kola být.    
        V L A K      -      předpisy ČD      
           
         V L A K     -      cyklovlak        
           
             
    CYKLOBUS        
          Pražská integrovaná doprava      
                 
    M E T R O       PID      
             
             
    T R A M V A J