NAKOLE  
 
     
             
  M E N U   P L Á N   C Y K L O P U Ť Á K U   -   P Ř Í P R A V A   P U Ť Á K U        
          Základem vícedenního putování s dítětem je plán. Ten je výsledkem přípravy, kde zkoumáme, co vše na nás na cestě čeká. Zajímavosti, kempy (možnosti ubytování), možnosti koupání (na přání dítěte rozlišuji přírodní koupaliště, bazény a pískovny), náročnější úseky atd. Příprava je samozřejmě oproti výletíku na jeden den, či víkend mnohem náročnější a čím má být trasa delší, tím nám dá sestavení plánu cesty víc práce (ta se ale cestou zúročí). Mapa, kterou si s sebou vezeme, neobsahuje vše. To, co zachycuje, je ovlivněno nejen jejím měřítkem, ale i stářím. Je dobré čerpat informace i jinde a to nejlépe z internetu. Ten pak na cestě obvykle již nemáme.

Pokud by na cestě s námi nebylo dítě, na kvalitě přípravy příliš nesejde. Dospělý člověk se snáze vyrovná s tím, když je terén kopcovatý, je mu celkem jedno, kde si lehne i to, zda k dosažení rozumného místa ke spaní pojede navíc pár desítek kilometrů. To s dítětem, zvláště malým, dost dobře nejde.
       
    HLAVNÍ  STRÁNKA        
 
 
                 
  PŘÍPRAVA  PUŤÁKU            
             
    VÝBĚR  TRASY  A  BEZPEČNOST            
    ZÁZNAM  INFORMACÍ         Apollonův chrám  
    MAPY        
 
 
    VZDÁLENOSTI            
                 
    VÝSLEDEK  PŘÍPRAVY            
               
    TITULNÍ  STRÁNKA  DENÍKU         Buškův hamr  
    HERALDIKA  OBCÍ        
 
 
    PIKTOGRAMY            
    ITINERÁŘ            
    ZÁZNAM  PRŮBĚHU  CESTY     Kvalita puťáku a tím i jeho přínos pro dítě se odvíjí od toho,
jak dobře jsme se na něj předem doma připravili.
       
    ZÁZNAM  MÍST  NOCOVÁNÍ            
              Renezanční vodní mlýn  
             ve Slupi